Cyd@Gwerin: Calendar

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape their future in a cooperative way

Date                     

Location

Description

27/06/2013 - 30/06/2013

Caerdydd

Cardiff

Gŵyl Dewis Mentrau Cydweithredol

Choose Co-operative Festival

05/07/2013 - 07/07/2013

Corris

Cyd-Greu@Gwerin

Shape Co-op Op

24/07/2013 - 31/07/2013

Machynlleth

Gwersyll yr Haf Gwerin

Gwerin Summer Camp

03/08/2013 - 11/08/2013

Lloegr

Over the border!

Mynd a Cyd@Gwerin i Camp V

Take Co-op Op to Venturer Camp

31/08/2013

Gwaith Powdwr

Penrhyndeudraeth

Penrhyndeudraeth

Powder Works

Parti Penrhyn

Mentrau cydweithredol yn masnachu & posibilrwydd o 2 noson o gampio.

Parti Penrhyn

Co-operative enterprises trading & possibility of 2 nights camping.

07/09/2013

Tŷ Gwerin

Llanfrothen

Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod

Co-op Op management group and Welsh Council meet

08/11/2013 - 10/11/2013

Bannau Brycheiniog

Brecon Beacons

Cyfarfod Blynyddol Gwerin

Gwerin Annual Gathering