Dwyryd

Rydym yn defnyddio safle Gwaith Powdr sydd yn warchodfa natur ar y ffordd allan o Penrhyndeudraeth mynd tuag Harlech. Hen safle IcI ydi hi ac mae ymddiriedolaeth bywyd gwyllt gogledd cymru wedi cymeryd drosodd yn 1999. Ac rydym yn defnyddior safle ers 2007, rydym wedi llogi sied ganddynt. mae yn handi i gwrdd ac i gadw ein nwyddau.

Rydym yn defnyddior y safle yn wythnosol - gwneud dens, gwneud bwydyr adar ac yn ei llenwi trwyr gaeaf, chware gemau, adnabod y coed ar planhigion, a mynd am dro i glywed ystlymod.gweld be sydd yn byw mewn llyn.

ar y safle mae yna coed i fynd amdro o amgylch, yn y canol mae yna ddarn mawr o wair ac fedran wneud amrhiw o weithgareddau yma, ac mae yna ddau  lyn lle fedran gwneud trochi mewn pyllau. mae yna tri myndedfa ir safle ac mae hi yn hawdd i gerdded o un ochr i llall

We use the Gwaith Powdr site which is a nature reserve which is on the road out of penrhyndeudraeth going towards harlech. Its an old IcI site which the northwales wildlife trust took over in 1999. We have been using the site since 2007 and we lease a shed off the wildlife trust which is handy to meet and keep some supplies.

We are on the site weekly - building dens, doing bird feeders and filling them during the winter, play games, identifing trees and plants on site, bat walks,  and pond dipping

on the site there are clusters of trees where you can wonder around them. in the middle there is a glade which good place to hold a lot of activities . two ponds where we do pond dipping there are three enterance to the site and its easy going from one side to other