Dyfrdwy Open Group

Contact

Phone: 01824 750650
Location: Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 9TT
Meeting time: Saturdays at 10:00

Mae Cywion a Dreigiau Dyfrdwy (oedrannau 0-8) yn cyfarfod yn wythnosol ym Mharc Gwledig Loggerheads ac amryw leoliadau eraill yn Sir Ddinbych. Mae’r plant a’r rhieni yn cynllunio ac yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau gyda’u gilydd. Sefydlwyd y grŵp yn Mai 2010 ac rydym o hyd yn hoffi clywed gan arweinwyr gwirfoddol a theuluoedd sydd gyda diddordeb ymuno â ni.

Dyfrdwy Woodchips and Elfins (aged 0 - 8) meet weekly at Loggerheads Country Park and at other locations in Denbighshire.  Children and parents plan and take part in all our activities together.  We have been running since May 2010 and are always interested in hearing from families and volunteer leaders who would like to join us. 

Newyddion/ News Stories:

09/02/14 - Year of the Horse