Grwp y Draenogod Penrhyndeudraeth

Contact

Phone: 07717 623 046
Location: Gwaith Powdwr, Gwynedd, LL48 6LY
Meeting time: Sundays at 14:00

Criw bywiog ydan ni yn cwrdd yn rheolaidd ar pnawn sul, oedran y grwp yw o 3 oed i 10 oed. Ar y funud ond y grwp yma sydd yn mynd. Nid ydan yn poeni llawer am y tywydd cael hwyl pob tro

We are a lively crew who enjoy having fun in the open air, and we don't worry too much about the weather! We normally meet every sunday afternoon, the age group at the moment is 3yrs to 10yrs as its the only one at the moment

 

  Cawsom campio ar y safle yn mis awst ac roedd yn llwyddianus rydym am wneud un eto eleni.

we camped on the site in august and it was a sucessful. we are planing to do another one this year.

 

Mae y grwp gyda dau pyped llaw - mog y mochyndear a hari y dreanog,  rydym di dechra rhoi y pyped ir plant fynd gyda nhw pan maent yn mynd ar ei gwyliau. mae mog wedi bod yn Caeredin ac yn Plasey yn Wrexham. Mae hari wedi bod yn disney land paris.  Hefyd maent yn cael ei defnydddio i helpu rhedeg yr sesiwn

 

\The group has two hand puppets - mog the badger and hari the headgehog

we have started giving the children the puppets when they go on holiday and take pictures. mog has been to edingburgh and plasey in wrexham. and hari has been to disniey land paris.

 

llynia i ddilyn , pictures to follow