New Youth Officer for Gwerin

Friday, 20 November 2015

Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt - Cyfnod Mamolaeth

Mae Gwerin y Coed yn chwilio am Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt rhan amser dros gyfnod mamolaeth, ar gyfer project sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi’i leoli yng Ngwaith Powdwr Penrhyndeudraeth. Cynorthwyo pobl ifanc yr ardal a’r cymunedau cyfagos i greu perthynas â threftadaeth a dyfodol safle Gwaith Powdwr yw prif nod y gwaith. Cytuneb 11 mis yw’r swydd hon, yn gweithio 21 awr yr wythnos, 60% o wythnos llawn amser, ar gyflog o £23,155 pro rata.

Youth, Communnity and Wildlife Officer - Maternity Cover

Gwerin y Coed, The Woodcraft Folk in Wales, want to appoint a part time Youth, Community and Wildlife Officer for a project for children and young people located at Gwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth. The main aim of the position is to support children and young people in the area and adjacent communities to build a relationship with the heritage and the future of Gwaith Powdwr. The position is for a 11 month contract to cover the maternity leave of the current post holder, working 21 hours a week, 60% of the full time hours, salary £23,155 pro rata.

Os oes gennych brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc a phrofiad o ddatblygu cymunedol, yna gwnewch gais am y swydd. Y mae mwy o wybodaeth, swydd ddisgrifiad a ffurflen ar ein gwefan: http://www.gwerin.org.

Ceisiadau: erbyn y dyddiad cau am 10.00 dydd Mercher yr 2ail o Ragfyr 2015.

Cyfweliadau: Dydd Llun y 7fed o Ragfyr 2015, i’w gadarnhau.

If you have experience of working with children and young people and of community development, then please apply for this job. For a job description and an application form, and for futher information please visit our website: http://www.gwerin.org.

Applications: to be received by 10 am on Wednesday the 2nd December 2015
Interviews : Monday 7th December 2015, tbc.