Cynulliad Blynyddol Gwerin | Gwerin Annual Gathering

Monday, 13 August 2012

Hwre : dan ni efo dyddiad a lleoliad!

CYNULLIAD BLYNYDDOL GWERIN

14eg-16fed Medi 2012

Caeathro, Caernarfon

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol.

Sorted : We've got a date and place!

GWERIN ANNUAL GATHERING

14th-16th September 2012

Caeathro, Caernarfon

Groups and members from all over Wales will come together at this Annual Gathering of Gwerin y Coed. This is our opportunity to get to know each other, share experiences and make plans for the future.

Llynedd daeth 87 ohonom o Bethesda, Rhuthin, Machynlleth, Penrhyndeudraeth, Penarth a Chaerdydd i ymuno efo'r grwp lleol newydd ym Mhenrhyn Gwyr. Eleni rydym ar stepan drws grwpiau newydd Rhiwlas a Mynydd Llandygai.

Last year 87 of us from Bethesda, Rhuthin, Machynlleth, Penrhyndeudraeth, Penarth a Cardiff joined the new local group on the Gower near Swansea. This year we'll be right next to the new groups we have in Rhiwlas and Mynydd Llandygai.

Ein bwriad: rhaglen llawn i bob oed, andros o hwyl, hyfforddiant, adnoddau a chyfle i greu Gwerin y Coed cryfach at y dyfodol. Cysylltwch a'ch cydlynydd rhanbarthol neu info@gwerin.org am fwy o fanylion.

The plan: a full programme for all ages, lots of fun, training, resources and the chance to create a stronger Gwerin y Coed for the future. For more information contact your district co-ordinator or email info@gwerin.org.