Antur Dreigiau Penrhyn | Penrhyn Elfins Mountain Adventure

Thursday, 23 August 2012

Aeth criw o blant Gwerin y Coed Penrhyndeudraeth am antur yn y mynyddoedd uwchben Cwmorthin ar yr 22 o Awst. Roeddynt yng nghwmpeini Phil van Gucci, dyn gyda phofiad helaeth o fynd â phlant ar greigiau a llwybrau serth. Dangosodd iddynt gymaint o hwyl oedd gweithio fel tim er bod y sialens yn un anodd ar brydiau.

Gwerin y Coed members from Penrhyndeudraeth have had adventures in the mountains above Cwmorthin yesterday on August 22. Phil van Gucci, a man with vast experience of leading children on rocks and up steep paths was in charge. He showed the group just how much fun it can be working as a group even though at times the going was rough.

 

Connor oedd yn arwain, yn llawn plwc, ar y darnau anodda.

Confident Connor led on the difficult stretches.

 

Dyma'r tro cyntaf i Keiron ddod i ddigwyddiad Gwerin; a roedd newydd gael chwaer fach tridiau yng nghynt.

It was Keiron's first time at a Gwerin event; he had just had a new baby sister 3 days ago.

 

Dyma Madi ar ei phedwar yn scramblo fyny un o'r creigiau serth

Here comes Madi on all fours scrambling up a steep rock face


Er yn anodd dyma Suzie yn concro ei hofnau ar y darn anodda.

Suzie at this point conquered her fears and got to the top.

 

A dyma Owain yn hamddenol iawn yn rhannu'r hwyl gyda ni gyd

And here's Owain totally at ease giving us the thumbs up.


Mynegodd Cara y cyfan ar ol cyrraedd y tir gwaelod

Back on the flat, Cara sums up just how briliant the day was.