Cyd@Gwerin: Roles

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape their future in a cooperative way

Cyd-weithwyr

Rydym yn recriwtio 20 o Gyd-weithwyr. Bydd o leiaf hanner y rhain fod o dan 25 oed.

 • Ychydig oriau dros ychydig o wythnosau neu ymrwymiad rheolaidd dros gyfnod y prosiect
 • Mynychu sesiwn hyfforddi
 • Ymgyfarwyddo â rhaglen Cyd@Gwerin drwy edrych ar adnoddau ar-lein
 • Cynnal gweithgaredd blasu a gweithgareddau pellach yn eich grwp lleol

Am ddisgrifiad llawn o'r dyletswyddau edrychwch yn y ddogfen ar waelod y dudalen hon.

Cyd-lynwyr

Rydym yn recriwtio rhwng 6 ac 8 o bobl i fod yn rhan o dîm Cydlynu y prosiect. Bydd o leiaf ddau neu dri o'r tîm o dan 25 oed.

 • Gweithio lleiafswm o 6 mis neu gweithio tan ddiwedd y prosiect ym Mawrth 2015
 • Dod yn gyfarwydd â arian, nodau, amcanion a cherrig milltir y prosiect
 • Cynorthwyo i ddatblygu deunydd ar y we
 • Cefnogi y Cyd-weithwyr

Am ddisgrifiad llawn o'r dyletswyddau edrychwch yn y dogfennau ar waelod y dudalen hon.

Co-operative Enabler

We are recruiting 20 Co-operative Enablers. At least half of these will be under 25 years.

 • Anything from a few hours over a couple of weeks to a regular commitment
 • Come to a training session
 • Become familiar with the Co-op Op programme through looking at the online resources
 • Run a taster and follow up activity at your local group
 •  

For full role description see attachment below.

 

Co-operative Co-ordinator

We are recruiting a team of about 6 to 8 people to be the Co-ordination team. At least two or three of the team will be under 25 years.

 • A minimum of 6 months and a maximum period ending March 2015
 • Become familiar with the Co-op Op funding bid, its aims, objectives and milestones
 • Help develop its online resources
 • Support the Co-operative Enablers

For full role description see attachment below.

AttachmentSize
Co-op Op Enabler Role Description.doc24 KB
Co-op Op Co-ordinator Role Description.doc25 KB