Cyd@Gwerin: Co-op Op

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol

 

Ydych chi eisiau cymeryd rhan ym mhrosiect newydd Gwerin y Coed?

 • Dangos beth sy'n bosib wrth weithio mewn dull gwahanol
 • Cysylltu dyfodol pobl ifanc i ddatblygu cynaladwy yn fyd eang
 • Hyfforddi pobl ifanc i gychwyn mentrau
   cydweithredol

File 2355

 

Ydych chi eisiau ...

 • Bod yn rhan o dîm, i arwain sesiynau chwarae sy'n cyflwyno beth yw cydweithredu?
 • Gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu syniadau busnes cydweithredol?
 • Rhannu eich profiad o fenter cydweithredol mewn cyfarfod grŵp?

 

Mae Gwerin y Coed wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu'r prosiect hwn – ymunwch gyda ni!

Efallai eich bod yn 13, yn 31 neu'n 71 oed. Efallai y gallwch ein helpu am ychydig o oriau neu gallwch gymeryd rhan yn llawn.

Cysylltwch â Awel ar 01766 772788, 07867790971, 08454589560 neu awel@gwerin.org

Enabling and supporting young people to shape their future in a cooperative way

 

Would you like to take part in Gwerin's new project?

 • Demonstrate what's possible with a different approach to the world of work
 • Link young people's futures to sustainable development
 • Empower young people with the skills to start their own co-operative enterprises

File 2356

Could you ...

 • Be a part of a team, lead game sessions that introduce what is a co-operative
 • Work with a group of young people to try out a co-operative business idea
 • Share your experience of working in a co-operative enterprise at a one-off group meeting

 

Gwerin y Coed, the Woodcraft Folk in Wales has had 2 years of Welsh Government funding to develop this project –come join us!

You might be 13, 31 or 71 plus. You might want to help for a few hours or you might want to get fully involved.

Contact Awel on 01766 772788, 07867790971, 08454589560 or awel@gwerin.org

AttachmentSize
Choose-Co-operative-Festival.pdf1.14 MB