Wales

Gwerin Annual Gathering

Event date: 
8 November 2013 - 5:00pm - 10 November 2013 - 3:00pm
Event location: 
West Glamorgan Girlguide Activity Centre, Parkmill, Swansea.

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol. Eleni bydd Cynulliad Cymru yn gyfle arbenig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Cyd@Gwerin, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc. Ewch i'r wefan www.woodcraft.org.uk/co-op-op am fwy o wybodaeth.

Celtic Camp: a Myths & Legends tale

Sunday, 17 August 2014

150 Woodcraft Folk friends from Scotland and Wales met for a hugely successful Celtic Camp 2014 this August. The competitive nature of the preceding Commonwealth Games was a marked contrast to the co-operative nature of the camp. As one Edinburgh Elfin succinctly put it "It was good".

Celtic Camp 2014

Celtic camp 2014 logo - DATES: 4th-10th August 2014

LOCATION:  Huxton Farm, Coldingham, TD14 5TT 43 miles east of Edinburgh

Celtic Camp 2014

Event date: 
4 August 2014 - 12:00pm - 10 August 2014 - 12:00pm
Event location: 
Huxton Farm, Coldingham, TD14 5TT - 43 miles east of Edinburgh

Celtic Camp 2014 is now FULL and we are taking no more bookings.

The theme of the camp is Myths and Legends and it will be a mythical, monstrous gathering of Woodcraft Folk from the Celtic fringes of the UK, at a beautiful rural site in the Scottish Borders, close to the sea.

If you have booked in please read below for camp information. We look forward to welcoming you on camp but first we need some final details and payment from you.

Co-op Op Weekend

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Calendar

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Project Description

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Roles

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

GAG - Gwerin Annual Gathering

Event date: 
25 November 2011 (All day) - 27 November 2011 (All day)
Event location: 
Near Swansea - exact location TBA

This is your opportunity to contribute to the running of Gwerin y Coed, the Woodcraft Folk in Wales. Come along to take part in activities on sustainable food, learning how to use the website to get your news published, as well as our AGM and elections to Welsh Council.

 

Dyma yw eich cyfle chi i fod yn rhan o redeg Gwerin y Coed. Dewch yn llu i gymeryd rhan mewn nifer o weithgareddau ar fwyd cynaladwy, dysgu sut i ddefnyddio'r wefan i gyhoeddu eich newyddion, yn ogystal â chynnal ein Cyfarfod Blynyddol ac ethol aelodau newydd i Gyngor Cymru.

Syndicate content