Penrhyndeudraeth

New Youth Officer for Gwerin

Friday, 20 November 2015

Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt - Cyfnod Mamolaeth

Mae Gwerin y Coed yn chwilio am Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt rhan amser dros gyfnod mamolaeth, ar gyfer project sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi’i leoli yng Ngwaith Powdwr Penrhyndeudraeth. Cynorthwyo pobl ifanc yr ardal a’r cymunedau cyfagos i greu perthynas â threftadaeth a dyfodol safle Gwaith Powdwr yw prif nod y gwaith. Cytuneb 11 mis yw’r swydd hon, yn gweithio 21 awr yr wythnos, 60% o wythnos llawn amser, ar gyflog o £23,155 pro rata.

Syndicate content