Penrhyndeudraeth

New Youth Officer for Gwerin

Friday, 20 November 2015

Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt - Cyfnod Mamolaeth

Mae Gwerin y Coed yn chwilio am Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt rhan amser dros gyfnod mamolaeth, ar gyfer project sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi’i leoli yng Ngwaith Powdwr Penrhyndeudraeth. Cynorthwyo pobl ifanc yr ardal a’r cymunedau cyfagos i greu perthynas â threftadaeth a dyfodol safle Gwaith Powdwr yw prif nod y gwaith. Cytuneb 11 mis yw’r swydd hon, yn gweithio 21 awr yr wythnos, 60% o wythnos llawn amser, ar gyflog o £23,155 pro rata.

Antur Dreigiau Penrhyn | Penrhyn Elfins Mountain Adventure

Thursday, 23 August 2012

Aeth criw o blant Gwerin y Coed Penrhyndeudraeth am antur yn y mynyddoedd uwchben Cwmorthin ar yr 22 o Awst. Roeddynt yng nghwmpeini Phil van Gucci, dyn gyda phofiad helaeth o fynd â phlant ar greigiau a llwybrau serth. Dangosodd iddynt gymaint o hwyl oedd gweithio fel tim er bod y sialens yn un anodd ar brydiau.

Syndicate content