Gwerin y Coed

Gwerin Annual Gathering

Event date: 
8 November 2013 - 5:00pm - 10 November 2013 - 3:00pm
Event location: 
West Glamorgan Girlguide Activity Centre, Parkmill, Swansea.

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol. Eleni bydd Cynulliad Cymru yn gyfle arbenig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Cyd@Gwerin, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc. Ewch i'r wefan www.woodcraft.org.uk/co-op-op am fwy o wybodaeth.

New Youth Officer for Gwerin

Friday, 20 November 2015

Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt - Cyfnod Mamolaeth

Mae Gwerin y Coed yn chwilio am Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt rhan amser dros gyfnod mamolaeth, ar gyfer project sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi’i leoli yng Ngwaith Powdwr Penrhyndeudraeth. Cynorthwyo pobl ifanc yr ardal a’r cymunedau cyfagos i greu perthynas â threftadaeth a dyfodol safle Gwaith Powdwr yw prif nod y gwaith. Cytuneb 11 mis yw’r swydd hon, yn gweithio 21 awr yr wythnos, 60% o wythnos llawn amser, ar gyflog o £23,155 pro rata.

Celtic Camp: a Myths & Legends tale

Sunday, 17 August 2014

150 Woodcraft Folk friends from Scotland and Wales met for a hugely successful Celtic Camp 2014 this August. The competitive nature of the preceding Commonwealth Games was a marked contrast to the co-operative nature of the camp. As one Edinburgh Elfin succinctly put it "It was good".

Co-op Op Weekend

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Calendar

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Project Description

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Roles

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei
Syndicate content