GAG

Gwerin Annual Gathering

Event date: 
8 November 2013 - 5:00pm - 10 November 2013 - 3:00pm
Event location: 
West Glamorgan Girlguide Activity Centre, Parkmill, Swansea.

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol. Eleni bydd Cynulliad Cymru yn gyfle arbenig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Cyd@Gwerin, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc. Ewch i'r wefan www.woodcraft.org.uk/co-op-op am fwy o wybodaeth.

GAG - Gwerin Annual Gathering

Event date: 
25 November 2011 (All day) - 27 November 2011 (All day)
Event location: 
Near Swansea - exact location TBA

This is your opportunity to contribute to the running of Gwerin y Coed, the Woodcraft Folk in Wales. Come along to take part in activities on sustainable food, learning how to use the website to get your news published, as well as our AGM and elections to Welsh Council.

 

Dyma yw eich cyfle chi i fod yn rhan o redeg Gwerin y Coed. Dewch yn llu i gymeryd rhan mewn nifer o weithgareddau ar fwyd cynaladwy, dysgu sut i ddefnyddio'r wefan i gyhoeddu eich newyddion, yn ogystal â chynnal ein Cyfarfod Blynyddol ac ethol aelodau newydd i Gyngor Cymru.

Syndicate content