Cymru

Gwerin Annual Gathering

Event date: 
8 November 2013 - 5:00pm - 10 November 2013 - 3:00pm
Event location: 
West Glamorgan Girlguide Activity Centre, Parkmill, Swansea.

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol. Eleni bydd Cynulliad Cymru yn gyfle arbenig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Cyd@Gwerin, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc. Ewch i'r wefan www.woodcraft.org.uk/co-op-op am fwy o wybodaeth.

Penarth: Gweithio'n Gydweithredol/Working Co-operatively

Friday, 15 November 2013

Yn ddiweddar cafodd criw Penarth oedrannau 13-15 noswaith o weithgareddau cydweithredol a oedd yn dangos sut mae mentrau cydweithredol yn gweithio. Roedd hyn yn ran o brosiect Co-op Op, sef prosiect cyfredol Gwerin y Coed, sydd â’r nod o alluogi pobl ifanc i ddarganfod llwybrau newydd i fewn i fyd gwaith.

The Penarth Venturers recently had an evening of activities about co-operative enterprise. This was part of Gwerin y Coed’s current big project, Co-op Op, with the aim of enabling young people to discover new routes into the world of work.

PenarthCo-op

Penarth: Gweithio'n Gydweithredol/Working Co-operatively

Co-op Op Weekend

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Calendar

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Project Description

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei

Cyd@Gwerin: Roles

Co-op Op | Calendar | Roles | Project Description | Facebook | Gwerin y Coed

Cefnogi a galluogi pobl ifanc i lunio eu dyfodol ar batrwm gydweithredol
Enabling and supporting young people to shape thei
Syndicate content