Cwmorthin

Antur Dreigiau Penrhyn | Penrhyn Elfins Mountain Adventure

Thursday, 23 August 2012

Aeth criw o blant Gwerin y Coed Penrhyndeudraeth am antur yn y mynyddoedd uwchben Cwmorthin ar yr 22 o Awst. Roeddynt yng nghwmpeini Phil van Gucci, dyn gyda phofiad helaeth o fynd â phlant ar greigiau a llwybrau serth. Dangosodd iddynt gymaint o hwyl oedd gweithio fel tim er bod y sialens yn un anodd ar brydiau.

Syndicate content