Gwerin Annual Gathering

We've launched #DreamBigAtHome!

Our new lockdown website has hundreds of activities and games to do at home, weekly challenges to try and a regular programme of live workshops and events online, as well as information on how our groups can operate during the COVID-19 outbreak.

Visit www.DreamBigAtHome.uk

Event date: 
8 November 2013 - 5:00pm - 10 November 2013 - 3:00pm
Event location: 
West Glamorgan Girlguide Activity Centre, Parkmill, Swansea.

Mae grwpiau ac aelodau o bob cwr o Gymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin y Coed. Hwn yw ein cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau a chreu cynlluniau at y dyfodol. Eleni bydd Cynulliad Cymru yn gyfle arbenig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Cyd@Gwerin, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc. Ewch i'r wefan www.woodcraft.org.uk/co-op-op am fwy o wybodaeth.

Gwerin Annual Gathering is when we get together from all corners of Wales as members and groups. Its an opportunity to get to know each other, share our experiences and make plans for the future. This year we'd like to make it a special GAG involving everyone in our new project, Co-op Op, introducing co-operatives to young people. Check out our website page: www.woodcraft.org.uk/co-op-opp

Y cynllun yw llenwi'r penwythnos gyda gweithgareddau amrywiol at bob oed. Rydym yn aros rhyw filltir o'r môr yn hen ysgol y pentref. Mi fyddwn hefyd yn cynnal ein cyfarfod blynyddol ar pnawn Sadwrn y penwythnos.

A full weekend of activities is being planned for all ages. We're a mile from the sea in what was a small village school. The Annual General Meeting will be held on the Saturday afternoon.

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y penwythnos neu eisiau sicrhau lle yna cysylltwch â'ch grŵp lleol neu â'r swyddfa ar 01766772788 neu info@gwerin.org.

For more information about the weekend or to book a place contact your local group or the office on 01766772788 or info@gwerin.org.