Gwerin Annual Gathering 2013

8fed-10fed Tachwedd 2013

Canolfan Guides Gorllewin Morgannwg, Melin y Parc, Abertawe

{check out English language version below}

Eleni bydd Cynulliad Blynyddol Cymru yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Guides Gorllewin Morgannwg, Melin y Parc ger Abertawe o'r 8fed i'r 10fed o Dachwedd.

Mi fydd y penwythnos yn llawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer pob oed. Mae'r penwythnos yn gyfle arbennig i bawb gymeryd rhan yn ein prosiect newydd Co-op Op, sy'n cyflwyno y syniad o gydweithredu i bobl ifanc.

Yn y daflen isod cewch fwy o fanylion am y rhaglen.

Rydym yn aros rhyw filltir o'r môr ym Melin y Parc yn hen ysgol y pentref. Mae Melin y Parc rhyw wyth milltir o Abertawe ar benrhyn Gŵyr. Bydd bws mini ar gael i gludo pobl o Abertawe os ydych yn dymuno dod ar fws neu ar drên.

Mae gan bob rhanbarth gydlynydd, os ydych am ddod i'r Cynulliad Blynyddol cysyltwch â'r cydlynydd perthnasol o'r rhestr isod. I'r rhai sydd ddim â chyswllt â rhanbarth cysylltwch â'r swyddfa ar 01766772788 neu info@gwerin.org

Mae mwy o wybodaeth drwy ymaelodi â grŵp facebook 'Gwerin y Coed'. Os dilynwch y ddolen www.facebook.com/groups/163114003838902/?fref=ts ac ymaelodi â'r grŵp gallwch ymuno i drafod ac i drefnu'r penwythnos.

 

8th- 10th November 2013

Park Mill, West Glamorgan Girl Guides Activity Centre, Swansea

This year Gwerin Annual Gathering will be held at Park Mill, the West Glamorgan Girl Guides Activity Centre not far from Swansea between the 8th and 10th November.

The weekend will have a full and varied programme for all ages. We will also get an introduction to Co-op Op, our new project which introduces co-operatives and co-operative ways of working to young people.

In the flyer below there's more information about the programme.

Melin y Parc is an old village school about a mile from the sea. Its 8 miles from Swansea on the Gower peninsular. The minibus can transport people from Swansea if you're arriving by train or bus.

Each district has a GAG co-ordinator so if you're coming please contact the relevant person from the list below. If you don't have a district contact, get in touch with the Gwerin office on 01766 772788 or info@gwerin.org.

Futher information is available on our facebook page group 'Gwerin y Coed'. You can visit www.facebook.com/groups/163114003838902/?fref=ts to join in the conservation and to help organise the weekend.

 

Rhanbarth/ DistrictEnw/ nameRhif / phoneEbost/ email
PenarthMarc02920 870035mbuehner@mac.com
CaerdyddSean02920 211990sean.wilkie@ntlworld.com
AbertaweHeather07788828279heathermary@btinternet.com
PenfroTrudie01348 891342tbrew@lineone.net
MachynllethAnn01654 703755ann@gwerin.org
DwyrydAwel01766 772788awel@gwerin.org
DyfrdwyBecks01824 710637bex75@yahoo.com
EryriJan01248 602589contactjan@hotmail.co.uk

Cost llawn y penwythnos yw £50 i unigolion o bob oedran, £90 i deuluoedd â un rhiant a £120 i deuluoedd â dau riant. Mae gostyngiadau ar gael, cysylltwch â'r cydlynydd rhanbarth neu'r swyddfa am fwy o wybodaeth. Mae angen cwblhau y ffurflen gofrestru i bob unigolyn sydd ar waelod y dudalen hon. Gwnewch yn siwr bod eich enw ar rhestr y cydlynydd erbyn Hydref 31.

The full cost of the weekend will be £50 for an individual regardless of age, £90 for a family consisting of one adult plus children and £120 for two adults plus children. Concessionary rates are available, contact your district co-ordinator or the office for more information. Please complete the attached registration form for each individual. Make sure your name is on your distict co-ordinator's list by October 31st.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno...........Hope to see you at GAG!

 

 

 

 

 

 

AttachmentSize
flyer GAG.doc1.49 MB
Registration_2013.doc23.5 KB
Cofrestru_2013.doc23.5 KB
GAG 2013 district registration summary (2).xls7 KB